Prawa autorskie

Prawa autorskie i dostęp
„Zagłada Żydów. Studia i Materiały” jest czasopismem wydawanym w wersji drukowanej (będącej w sprzedaży), jak i wolnym dostępie (Open Access), co oznacza, że jego zawartość jest bezpłatnie dostępna do odczytu na stronie czasopisma w systemie OJS dla wszystkich użytkowników bez potrzeby ubiegania się o specjalną zgodę Autorów lub wydawcy. Dzięki formule Open Access Autorzy mają prawo do umieszczania ostatecznej (wydawniczej) wersji swoich tekstów online, np. na swoich stronach, w repozytoriach i bazach danych, jednak wyłącznie po publikacji w „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” – zarówno w wersji drukowanej, jak i online.

Artykuły publikowane w serwisie podlegają licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Przedruki, tłumaczenia
Redakcje i wydawców zainteresowanych przedrukiem i tłumaczeniem wybranych artykułów prosimy o kontakt pod adresem redakcja@holocaustresearch.pl  

Opłaty
„Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nie obciąża Autorów kosztami za zgłaszanie tekstów, proces recenzyjny, publikację, archiwizację ani dostęp online do artykułów.

Archiwizacja
Zawartość rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, oprócz własnego archiwum na stronie czasopisma, jest archiwizowana w bazach danych: DOAJ, CEEOL, CEJSH, IC Journal Master LIST, ERIH Plus, Google Scholar, PBN, EBSCO w przygotowaniu SCOPUS, Web of Science.

"Zagłada Żydów. Studia i Materiały" zapewnia opis metadanymi dokumentu (abstrakty; słowa kluczowe; bibliografia załącznikowa; afiliacja, biogram, kontakt i ORCID autora) oraz identyfikację numerem DOI, publikację tekstu w formacie pdf jako osobnego pliku.

Autorzy i wymagania wobec nich
Zgłaszanie tekstów, proces recenzji i przygotowania do druku są bezpłatne. Przesłanie tekstu zakwalifikowanego do druku w roczniku „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” wiąże się z udzieleniem licencji nie-wyłącznej (z pierwszeństwem) m.in. na publikację wersji drukowanej, umieszczenie tekstu na stronie czasopisma i współpracujących z nim bazach danych, publikacji w formacie eBook, pierwszeństwa przekładu na języki obce.

Przesyłanie tekstów jest równoznaczne z akceptacją zasad etycznych rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”.

Autorzy są zobowiązani do stosowania się do wymagań technicznych czasopisma i współpracy na etapach recenzji, korekty i redakcji tekstu (zob. sekcja “Procedura recenzowania” oraz „Zasady przygotowania tekstu”)