Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki.

Jan Grabowski

grabows@uottawa.ca

professor of history at the University of Ottawa, member of the Polish Center for Holocaust Research of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. His publications include Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu (2011); 2013 saw the publication of the extended English edition of this book – Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, while its Hebrew translation was published by Yad Vashem in 2016; editor of many collective volumes, for instance, Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950 (2014, together with Dariusz Libionka) as well as critical editions of sources, for instance, Szraga Fajwel Bielawski, Ostatni Żyd z Węgrowa. Wspomnienia ocalałego z Zagłady w Polsce (2015), and „Szczęście posiadać dom pod ziemią”. Losy kobiet ocalałych z Zagłady w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej (2016)

https://orcid.org/0000-0002-6916-9379

Uniwersytet w Ottawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 253-260

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.161

Abstrakt

Zagadnienie tzw. powiernictwa, czyli zarządzania mieniem skonfiskowanym podczas wojny na terenie Generalnej Guberni (GG) nie doczekało się jak dotąd żadnych naukowych opracowań.  Nieco więcej wiadomo o masowych wywłaszczeniach na terenach włączonych do Rzeszy, gdzie grabież przybrała szczególnie zastraszające wymiary.  Niemniej przeto, konfiskaty w GG - choć przeprowadzone z mniejszym rozmachem - bez wątpienia  wywarły ogromny wpływ na rozwój stosunków własnościowych. Niniejsza  nota  nie rości sobie pretensji do wyczerpania tematu, a jej celem jest raczej zarysowanie skali zagadnienia oraz wysunięcie kilku sugestii natury metodologicznej, które będą pomocne w przyszłych badaniach.  Przedmiotem naszego zainteresowania będzie bowiem wąski wycinek wspomnianego zagadnienia - skupimy się mianowicie na wywłaszczeniu nieruchomości należących do polskich obywateli pochodzenia żydowskiego i położonych w  kilku podwarszawskich miejscowościach.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Grabowski, J. (2005). Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 253-260. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.161

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych