Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

„Proszę Pana Ministra o energiczną interwencję”. Aleksander Ładoś (1891–1963) i ratowanie Żydów przez Poselstwo RP w Bernie

Agnieszka Haska

agnieszka.haska@gmail.com

antropolożka kultury, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów, ostatnio opracowała Wśród zatrutych noży Tadeusza Obremskiego (2017), przygotowuje do druku książkę poświęconą fenomenowi dyskursu zdrady w Polsce

https://orcid.org/0000-0003-0545-5250

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 299-309

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.473

Abstrakt

W okresie drugiej wojny światowej Poselstwo RP w Bernie wydatnie pomagało polskim Żydom w Szwajcarii i w okupowanej Polsce, nie tylko oferując wsparcie finansowe i rzeczowe, ale również angażując się m.in. w akcję niesienia pomocy Żydom w Szanghaju – oferując różnym organizacjom swoje kanały dyplomatyczne oraz pośrednicząc w załatwianiu dokumentów państw południowoamerykańskich. Te działania byłyby niemożliwe bez wsparcia, zaangażowania i zabiegów posła Aleksandra Ładosia i jego podwładnych. Artykuł przybliża sylwetkę Ładosia oraz rolę, jaką Poselstwo RP w Bernie odegrało w ratowaniu Żydów.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Haska, A. (2015). „Proszę Pana Ministra o energiczną interwencję”. Aleksander Ładoś (1891–1963) i ratowanie Żydów przez Poselstwo RP w Bernie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 299-309. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.473

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych