Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Materiały

Zapisy dotyczące Żydów w warszawskich kronikach policyjnych z lat 1942–1944

Dariusz Libionka

libion@wp.pl

historyk, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Ostatnio opublikował: Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950 (2014, współredaktor z Janem Grabowskim)

https://orcid.org/0000-0003-0180-6463

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 558-591

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.537

Abstrakt

Publikacja przynosi fragmenty tzw. kronik policyjnych redagowanych przez członków polskiej konspiracji w Warszawie w okresie 1942–1944, przechowywanych w Archiwum Akt Nowych [Archive of Modern Records] w Warszawie. Te unikalne zestawienia sporządzane były na podstawie codziennych meldunków dostarczanych przez informatorów z policji granatowej i Kripo. Zawierają one szczegółowe informacje dotyczące głównie przestępczości pospolitej w Warszawie, działalności policji polskiej i niemieckiej. Prezentowany wybór zawiera wszystkie wpisy mające kontekst żydowski, jakie znalazły się w tych dokumentach. Dotyczą one: zabójstw i zatrzymań Żydów przez policję, donosów, szantaży i rabunków, aresztowań Polaków pomagających Żydom itp. Szczególnie istotne są zestawienia liczbowe dotyczące zatrzymań Żydów w kwietniu 1943 r. dokonywanych przez polską policję.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Libionka, D. (2014). Zapisy dotyczące Żydów w warszawskich kronikach policyjnych z lat 1942–1944. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 558-591. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.537

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Materiały