Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Studia

“Why did they, who had suffered so much and endured, had to die?” The Jewish victims of armed violence in Podhale (1945–1947)

Karolina Panz

karolina.panz@gmail.com

doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jej praca doktorska (pisana pod opieką prof. dr hab. Małgorzaty Melchior) dotyczy losów ludności żydowskiej Podhala w czasie Zagłady. W 2013 r. była laureatką stypendium badawczego dla młodych naukowców przyznawanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów

https://orcid.org/0000-0003-2019-7624

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr Holocaust Studies and Materials (2017), strony: 148-211

Data publikacji: 2017-12-06

https://doi.org/10.32927/zzsim.713

Abstrakt

Artykuł dotyczy zbrojnej przemocy antyżydowskiej i związanych z nią wydarzeń, które miały miejsce na Podhalu (południowa Polska) w latach 1945–1947. Zginęło tam wówczas ponad trzydziestu Żydów. Ofiarą przemocy padły też dzieci z żydowskich sierocińców. Wśród sprawców owych aktów terroru byli partyzanci ze zgrupowania Józefa Kurasia „Ognia”, jednego z najważniejszych symboli antykomunistycznego oporu. Artykuł oparty jest na wynikach kilkuletnich badań i bardzo zróżnicowanych źródłach, a jego głównym celem jest odtworzenie tamtych wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ofiar aktów przemocy.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Panz, K. . (2017). “Why did they, who had suffered so much and endured, had to die?” The Jewish victims of armed violence in Podhale (1945–1947). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 148-211. https://doi.org/10.32927/zzsim.713

Udostępnij

              Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Studia