Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Z warsztatów badawczych

Witold Pilecki. Confronting the legend of the “volunteer to Auschwitz”

Ewa Cuber-Strutyńska

redakcja@holocaustresearch.pl

historyczka, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka artykułów naukowych dotyczących historii KL Auschwitz, Holokaustu oraz współczesnych konfliktów zbrojnych. Przygotowuje dysertację doktorską na temat form pomocy udzielanej więźniom KL Auschwitz przez osoby duchowne

https://orcid.org/0000-0002-6259-7960

Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr Holocaust Studies and Materials (2017), strony: 281-301

Data publikacji: 2017-12-06

https://doi.org/10.32927/zzsim.720

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się pamięci historycznej o Witoldzie Pileckim, funkcjonującej w literaturze przedmiotu oraz w powszechnej świadomości. W artykule skoncentrowano się na występujących w nich elementach idealizujących i uproszczeniach, prowadzących do mitologizacji Pileckiego. Postawiono również pytania o genezę i celowość tworzenia mitów wokół Pileckiego. Na podstawie analizy materiału źródłowego podano w wątpliwość zasadność używania w kontekście Pileckiego dwóch popularnych sformułowań: „ochotnik do Auschwitz” i „autor pierwszego raportu o Holokauście”. Zwrócono w ten sposób uwagę na konieczność skorygowania i uzupełnienia biografii Pileckiego przez dokładne i ostrożne przestudiowanie wszystkich dostępnych źródeł.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Cuber-Strutyńska, E. . (2017). Witold Pilecki. Confronting the legend of the “volunteer to Auschwitz”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 281-301. https://doi.org/10.32927/zzsim.720

Udostępnij

              Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Z warsztatów badawczych