Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Z warsztatów badawczych

‘Turning Jews Over’ – the Participation of ‘Blue’ Policemen in Deportations of Jews Illustrated with the Example of the Radomsko County

Ewa Wiatr

ewa.wiatr@uni.lodz.pl

pracownik powstałego w 2005 r. Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej. Interesuje się historią Żydów i mniejszości narodowych w Łodzi i regionie. Członek zespołu redaktorów i wydawców pięciotomowej Kroniki getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto (2009). Ostatnio opracowała (wspólnie z Adamem Sitarkiem i Michałem Trębaczem) tom studiów Zagłada Żydów na polskiej prowincji (2012) oraz (wspólnie z Barbarą Engelking i Aliną Skibińską) Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 13: Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć. Pomiechówek, Chełmno nad Nerem, Treblinka (2013)

https://orcid.org/0000-0003-2675-0726

Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr Holocaust Studies and Materials (2017), strony: 281-301

Data publikacji: 2017-12-06

https://doi.org/10.32927/zzsim.721

Abstrakt

Na podstawie nieznanych dotychczas dokumentów archiwalnych pokazany został udział funkcjonariuszy Policji Polskiej w deportowaniu ludności żydowskiej z terenu powiatu radomszczańskiego do getta w Radomsku bądź do obozów zagłady. Policjanci granatowi uczestniczyli w tzw. akcjach żydowskich nie tylko jako służby wartownicze, ale również bezpośrednio przy „ładowaniu” Żydów i rzeczy żydowskich oraz pieczętowaniu mienia żydowskiego. W przypadku oddelegowania do służby przy deportacji z okolicznych posterunków policjantom przysługiwały diety, które były wypłacane z budżetu Związku Gmin w Radomsku

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wiatr, E. . (2017). ‘Turning Jews Over’ – the Participation of ‘Blue’ Policemen in Deportations of Jews Illustrated with the Example of the Radomsko County. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 281-301. https://doi.org/10.32927/zzsim.721

Udostępnij

              Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Z warsztatów badawczych