Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Materiały

“That load of Jews is finally dead.” Extermination of Jews as presented in 1942 letters of German soldiers

Marcin Zaremba

mzar@isppan.waw.pl

historyk i socjolog, adiunkt w Instytucie Historycznym UW i Instytucie Studiów Politycznych PAN, ostatnio opublikował: „Jak nie urok, to...” Strach przed czerwonoarmistami 1944-1947, w: W objęciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, red. Konrad Rokicki, Sławomir Stępień (Warszawa 2009) oraz The Myth of Ritual Murder in Post-War Poland: Pathology and Hypotheses, “Po-lin” nr 23. Obecnie zajmuje się społecznymi emocjami, przede wszystkim strachem, w powojennej Polsce. Publikuje w tygodniku „Polityka”.

https://orcid.org/0000-0001-5036-1793

Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr Holocaust Studies and Materials (2017), strony: 472-486

Data publikacji: 2017-12-06

https://doi.org/10.32927/zzsim.733

Abstrakt

Wywiad Armii Krajowej przechwytywał listy pisane przez niemieckich, oficerów i urzędników do rodzi, jak również listy wysyłane z Niemiec do przyjaciół i krewnych na froncie. Na ich podstawie polskie podziemie przygotowywało specjalne raporty wywiadowcze, które wysyłano do Londynu. W niniejszym artykule publikujemy wybrane listy poświęcone Zagładzie. Jest to materiał, który może ułatwić opisanie i zrozumienie postaw i opinii „zwyczajnych Niemców” o „ostatecznym rozwiązaniu”.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Zaremba, M. . (2017). “That load of Jews is finally dead.” Extermination of Jews as presented in 1942 letters of German soldiers . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 472-486. https://doi.org/10.32927/zzsim.733

Udostępnij

              Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Materiały