Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia

Texts Buried in Oblivion. Testimonies of Two Refugees from the Mass Grave at Poniatowa

Andrzej Żbikowski

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, dr, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego i Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Autor wielu prac dotyczących historii Żydów w Polsce. Ostatnio opublikował jako współautor Pamięć, Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie, wyd. Fundacja SHALOM, Warszawa 2005

https://orcid.org/0000-0001-8081-6955

Żydowski Instytut Historyczny, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 76-102

Data publikacji: 2008-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.76

Abstrakt

W artykule zostały przytoczone i poddane analizie relacje dwóch Żydówek, którym jako jedynym udało się przeżyć egzekucję więźniów obozu pracy przymusowej w Poniatowie. Egzekucja ta była częścią szerszej akcji fizycznej likwidacji żydowskich więźniów, tzw. akcji dożynkowej (Erntefest), którą przeprowadzono w pierwszym tygodniu listopada 1943 r. w obozach w Trawnikach, Poniatowej i na lubelskim Majdanku. Obu kobietom, które przeżyły egzekucję udało się dzięki zbiegowi szeregu okoliczności dotrzeć do Warszawy i dzięki pomocy ze strony działaczy Rady Pomocy Żydom "Żegota" doczekać wyzwolenia. W artykule analizuję okoliczności powstania obu relacji, przyczyny zaniechania ich publikacji jeszcze w czasie wojny oraz znaczenie dla naszej wiedzy nie tylko o samej egzekucji lecz także o naturze skomplikowanych wojennych stosunków polsko-żydowskich, gdyż to od pomocy Polaków zależał los uciekinierem z masowego grobu

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Żbikowski, A. (2008). Texts Buried in Oblivion. Testimonies of Two Refugees from the Mass Grave at Poniatowa. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 76-102. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.76

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia