Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych

O nieobecności Zagłady, czyli czytanie Rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego

Bartłomiej Krupa

help@libcom.pl

doktor, literaturoznawca i historyk, autor książek Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego (2006) oraz Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holokaustu 1987–2003 (w druku), a także publikacji dotyczących historii ioraz teorii literatury i historiografii
w kontekście Zagłady

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 7 (2011), strony: 279-302

Data publikacji: 2011-12-10

https://doi.org/10.32927/zzsim.787

Abstrakt

The articles discusses Polish reception of Kazimierz Moczarski’s book. The story’s outline refers to the three main editions of the Conversations with an Executioner. Each of those editions features a meaningful introduction setting certain senses of the reading of the book and simultaneously being its testimonies: – Państwowy Instytut Wydawniczy edition with Franciszek Ryszka’s introduction (five editions during 1977–1985), – Państwowe Wydawnictwo Naukowe edition with Andrzej Szczypiorski’s introduction (ten editions during 1992–2002) and – the Znak edition with Norman Davies’s introduction (three editions since 2004). Adam Michnik’s essay is a certain culmination of those introductions – it is another introduction but this time to an Italian edition. Analyzing the statements of the reviewers and introductions’ authors, the author investigates the social reception of the book. Here, he devotes particular attention to the social image of an execution and the images (or actually their absence) of the Holocaust, which emerged as a result of the reception of the book.

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krupa, B. . (2011). O nieobecności Zagłady, czyli czytanie Rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 279-302. https://doi.org/10.32927/zzsim.787

Udostępnij

              Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych