Indeksacja w bazach danych

"Zagłada Żydów. Studia i Materiały" indeksowane jest w następujących bazach