Komentarze, Opinie, Kontrowersje

Rozmaite drobniejsze formy i artykuły polemiczne pojawiające się pomiędzy rokrocznymi wydaniami pisma. Zamierzamy także przedstawiać tutaj kontrowersyjne zdaniem Redakcji artykuły, które odnoszą się do zagadnień poruszanych na łamach pisma Zagłada Żydów. Studia i Materiały.