Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Z warsztatów badawczych

Sprawy synagog i cmentarzy żydowskich tuż po wojnie w dokumentach Ministerstwa Administracji Publicznej

Julia Machnowska

julia.machnowska@gmail.com

Julia Machnowska – absolwentka historii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2013–2018 uczestniczka projektu badawczego „Miasta Pamięci”, w którego ramach powstały trzy popularnonaukowe przewodniki po miejscach pamięci w stolicach byłego bloku wschodniego: Berlinie, Budapeszcie i Bukareszcie. Współpracuje z dr. Łukaszem Krzyżanowskim w ramach jego grantu „Przemoc, ciągłość i zmiana. Społeczności lokalne na polskiej prowincji pod okupacją niemiecką i tuż po niej”. Bierze udział w podróżach badawczych organizacji Yahad-in Unum, podczas których są nagrywane relacje ze świadkami egzekucji ludności żydowskiej w czasie drugiej wojny światowej. Pracuje w fundacji Forum Dialogu, gdzie koordynuje projekty adresowane do nauczycieli.


https://orcid.org/0000-0002-1493-5160

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 555-574

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.23

Abstrakt

Tuż po wojnie ważną kwestią zarówno dla ocalałych Żydów, jak i nieżydowskich mieszkańców miasteczek, a także dla powoli stabilizujących się struktur władzy były zagadnienia związane z mieniem przedwojennych żydowskich gmin wyznaniowych. O ile pozostawione lub sprzedane nieruchomości prywatne Żydów szybko znalazły nowych mieszkańców czy użytkowników i wtopiły się w tkankę miejską, nieruchomości gmin wyznaniowych – synagogi, cmentarze, mykwy – były i są dużo bardziej widocznymi znakami niegdyś wielowyznaniowej społeczności miast. Analizując dokumenty Departamentu Wyznaniowego Ministerstwa
Administracji Publicznej oraz dokumenty Wydziału Prawnego Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, autorka opisuje drogę urzędową przekazywania nieruchomości, rodzaje wydawanych decyzji i stosunki między instytucjami życia żydowskiego a administracją centralną i lokalną.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Machnowska, J. . (2019). Sprawy synagog i cmentarzy żydowskich tuż po wojnie w dokumentach Ministerstwa Administracji Publicznej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 555-574. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.23

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Z warsztatów badawczych