Stopka redakcyjna czasopisma

Copyright © by Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2022
ISSN 1895-247X; eISSN: 2657-3571; DOI: 10.32927

Wersją pierwotną rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2022, nr 18 jest wersja drukowana.


Wydawca:
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
stowarzyszenie@holocaustresearch.pl

Redaktor naczelny:
dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN


Czasopismo jest archiwizowane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej (RCBN) oraz Archiwum Internetowym Wydawcy