Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Studia

„Raport Karskiego” – kontrowersje i interpretacje

Wojtek Rappak

wojtek.rappak@rationalcommerce.com

studiował filozofię w Kanadzie, Warszawie i Paryżu; na Uniwersytecie Londyńskim obronił doktorat o podstawach logiki formalnej we wczesnej filozofii Ludwiga Wittgensteina. Obecnie prowadzi badania historyczne i przygotowuje książkę o Janie Karskim na University College London (UCL).

University College London (UCL)

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 96-130

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.518

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest częścią większej pracy o Karskim. Na pracę tę składają się głównie badania historyczne oparte na analizie źródeł oraz krytyczny przegląd obecnej literatury i stanu wiedzy historycznej. Żaden historyk chcący pisać o Janie Karskim nie może jednak abstrahować od faktu, że Karski stał się postacią, o której się teraz dużo mówi. Rok 2014 to Rok Jana Karskiego, ogłoszony oficjalnie 24 kwietnia 2014 r. przez Sejm RP w setną rocznicę jego urodzin w Łodzi. Pomimo drobnych kłopotów z precyzyjnym ustaleniem daty urodzenia Karskiego (właśc. Jana Romualda Kozielewskiego) uhonorowanie to odbyło się w wielu innych miejscach, m.in. w Waszyngtonie, gdzie amerykański Senat ogłosił specjalną deklarację upamiętniającą życie i osiągnięcia Karskiego, oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli, gdzie odbyła się konferencja pt. „Odpowiedzialność za ochronę – spuścizna Jana Karskiego”. 2014 to rok, w którym Jan Karski wstąpił do polskiego Panteonu i umieszczony został już nieco powyżej Jerzego Giedroycia, a w pobliżu Karola Wojtyły.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Rappak, W. (2014). „Raport Karskiego” – kontrowersje i interpretacje. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 96-130. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.518

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Studia