Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Studia

Zamiast negacjonizmu. Topografia symboliczna terenu dawnego getta warszawskiego a narracje o Zagładzie

Elżbieta Janicka

booka@gazeta.pl

literaturoznawczyni, fotografka. Absolwentka Université Paris VII Denis Diderot oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze to: krytyka kategorii opisu Zagłady, topografia symboliczna a narracje o Zagładzie, przemoc filosemicka. Autorka książek: Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego (2006), Festung Warschau (2011) i wspólnie z Wojciechem Wilczykiem Janicka & Wilczyk. Inne Miasto (2013). Pracuje w Instytucie Slawistyki PAN oraz Instytucie Badań Literackich PAN

https://orcid.org/0000-0002-0945-6886

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 209-256

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.522

Abstrakt

Analiza porównawcza dwóch pomników wzniesionych przy jednej ulicy na terenie dawnego getta warszawskiego – pomnika Umschlagplatzu (1988) oraz pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie (1995) [monument to the Fallen and Murdered in the East] – pokazuje, w jaki sposób zrównanie nazizmu ze stalinizmem, jeśli nie komunizmem, zostało wpisane w topografię symboliczną tego miejsca. Stawką opisywanej operacji jest holokaustyzacja [holocaustization] tzw. polskiego losu, którego emblematami są wywózki w głąb ZSRR i zbrodnia katyńska. Ramę narracyjną całości stanowi dyskurs antykomunistyczny o nadal nierozbrojonym antysemickim potencjale (mit żydokomuny, teoria dwu ludobójstw [double genocide theory]). Efektem jest racjonalizacja (przedstawienie jako zasłużonej kary czy samoobrony) większościowych polskich postaw i zachowań wobec Żydów w okresie Zagłady. Przyrost wiedzy o faktach zamiast zakłócać heroiczno-martyrologiczne narracje [narratives] o przeszłości grupy dominującej, powoduje ich mutację i wzmocnienie. Kontekstem zjawiska jest polityka pamięci [politics of memory], jaką na forum europejskim prowadzą Polska oraz kraje bałtyckie. Jej dynamika polega na przesuwaniu granic europejskiego kompromisu pamięciowego: racjonalizacji Holokaustu oraz antysemityzmu – w trosce o własny wizerunek bohatera i ofiary.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Janicka, E. (2014). Zamiast negacjonizmu. Topografia symboliczna terenu dawnego getta warszawskiego a narracje o Zagładzie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 209-256. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.522

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Studia