Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Konteksty

Wołanie krwi brata twego. Rekonstrukcja ludobójstwa w lokalnej skali

Omer Bartov

redakcja@holocaustresearch.pl

profesor historii Europy oraz studiów niemieckich na Brown University. Opublikował m.in.: The Eastern Front, 1941–1945: German Troops and the Barbarization of Warfare (1985), Hitler’s Army (1991, wydanie polskie 2004, Żołnierze Hitlera), Mirrors of Destruction: The Holocaust, Industrial Killing, and Representation (1996), Germany’s War and the Holocaust: Disputed Histories (2003), The “Jew” in Cinema: From The Golem to Don’t Touch My Holocaust (2005), Erased: Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine (2007). Obecnie pracuje nad książką The Voice of Your Brother’s Blood: Buczacz, Biography of a Town

https://orcid.org/0000-0001-7973-7408

Brown University

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 319-353

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.527

Abstrakt

Artykuł opisuje zagłady kresowego miasta Buczacz w latach 1941-1944. Na podstawie różnorodnych źródeł autor odtwarza ewolucję struktury kulturowej i społecznej miasteczka, a następnie rekonstruuje jego zagładę. Niemal połowę buczackich Żydów deportowano do obozu zagłady w Bełżcu. Pozostałych Żydów rozstrzelali na miejscu funkcjonariusze Policji Bezpieczeństwa wspierani przez ukraińskich funkcjonariuszy policji pomocniczej, miejscowych żandarmów niemieckich i ukraińskich oraz żydowskich policjantów. W Buczaczu klasyczny podział na ofiary, sprawców i świadków stał się płynny: część tych, którzy ukrywali prześladowanych, potem ich denuncjowała; niektórzy zabójcy udzielali potencjalnym ofiarom schronienia; niektórzy kolaboranci przyłączali się z czasem do ruchu oporu.

W 1944 roku władze radzieckie doprowadziły do wymiany ludności Buczacza. Spośród dzisiejszych mieszkańców Buczacza niewiele wiele zna historie miasta.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bartov, O. (2014). Wołanie krwi brata twego. Rekonstrukcja ludobójstwa w lokalnej skali. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 319-353. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.527

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Konteksty