Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Konteksty

Dokumentując odpowiedzialność. Jenő Lévai i narodziny historiografii Zagłady na Węgrzech w latach czterdziestych XX w.

Ferenc Laczó

redakcja@holocaustresearch.pl

doktorat historii, badacz w Imre Kertész Kolleg przy Uminersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii Żydów wschodnioeuropejskich oraz relacji żydowsko-chrześcijańskich. Opublikował m.in. Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban

Imre Kertész Kolleg przy Uninersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 354-383

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.528

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie, analiza i ocena dorobku Jenő Lévai, prekursora badań nad zagładą Żydów węgierskich. Dzisiejsze przekrojowe prace o Żydach węgierskich są oparte w dużym stopniu na dorobku Levai. Jednocześnie renoma jego prac systematycznie maleje i coraz częściej kwestionuje się wartość jego publikacji, co nie współgra z historycznym ujęciem skali jego osiągnięć we wczesnych latach powojennych. Autor analizuje cztery kluczowe publikacje Lévai: Endre László. A háborús bűnösök magyar listavezetője, o głównym węgierskim planiście i wykonawcy Zagłady (1945), Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről (Czarna księga o cierpieniach Żydów węgierskich) będąca pierwszemu omówieniu Zagłady na Węgrzech (1946), A pesti gettó csodálatos megmenekülésének hiteles története (Prawdziwa historia cudownej ucieczki z getta peszteńskiego) o  getcie w Peszcie (1947) oraz głównej syntezy Lévai z 1948 r. Zsidósors Magyarországon (Losy Żydów na Węgrzech). Autor konkluduje, że najwięcej kontrowersji opracowań Lévai wynika m.in. z ideologicznie nacechowana interpretacja i wpisywanie się jego w cele polityczne komunistów.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Laczó, F. (2014). Dokumentując odpowiedzialność. Jenő Lévai i narodziny historiografii Zagłady na Węgrzech w latach czterdziestych XX w. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 354-383. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.528

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Konteksty