Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

Komunikacja telefoniczna w życiu społeczności getta warszawskiego

Justyna Gregorowicz

redakcja@holocaustresearch.pl

kulturoznawczyni i animatorka kultury. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się historią Warszawy

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 409-427

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.530

Abstrakt

Tematem niniejszego artykułu jest komunikacja telefoniczna w życiu społeczności getta warszawskiego. Moim celem jest ukazanie – głównie na podstawie źródeł autobiograficznych – w jakich sytuacjach mieszkańcy „dzielnicy zamkniętej” korzystali z telefonów, na jakie tematy rozmawiali. Poddaję analizie to, jak ich aktywność na tym polu zmieniała się w różnych okresach przymusowej izolacji, od jej początków aż do wybuchu powstania w getcie, i rozważam, w jaki sposób możliwość komunikowania się przy użyciu telefonu wpływała na codzienną egzystencję tej grupy ludności Warszawy

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Gregorowicz, J. (2014). Komunikacja telefoniczna w życiu społeczności getta warszawskiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 409-427. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.530

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych