Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

Krzesiny i Kreising – między pamiętaniem a pomijaniem. Polskie miasteczko wobec historii, pamięci i rywalizacji w cierpieniu

Danijel Matijevic

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, wykładowca Department of Jewish Studies na McGill University oraz w Champlain College St-Lambert. Jego badania koncentrują się przede wszystkim na Zagładzie, w szczególności na obozach pracy przymusowej w okolicach Poznania. W pracy z ocalałymi z Zagłady skupia się z kolei na kwestiach tożsamości etnicznej i kulturowej, nacjonalizmu i prądów intelektualnych zapowiadających nadejście faszyzmu i nazizmu. Zajmuje się też historią mówioną, nagrywając wspomnienia osób, które w latach dziewięćdziesiątych uciekły z rozdartej wojną Jugosławii.

Department of Jewish Studies na McGill University, Champlain College St-Lambert

Jan Kwiatkowski

redakcja@holocaustresearch.pl

studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie w Oslo. Tematyka jego badań koncentruje się wokół zagadnień związanych z historią obozów pracy przymusowej dla Żydów na obszarze Kraju Warty. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim pamiętników i wspomnień jako źródeł w badaniach nad Zagładą, a także form upamiętnienia zbrodni nazistowskich w powojennej Polsce oraz kultury i języka jidysz. Poza tekstualnym podejściem do dziejów interesuje się również filmem dokumentalnym jako narzędziem narratywizacji historii. Odbył roczny staż w zakresie edukacji historycznej przy Muzeum Obozu Koncentracyjnego Dachau w Niemczech.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 443-461

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.532

Abstrakt

The area around Krzesiny, located near the city of Poznań, Poland, witnessed several dark events during World War II: Germans oppressed the local population, culminating in a terrorizing action dubbed “akcja krzesińska;” also, a forced labor camp, named “Kreising,” was built near the township, housing mainly Jews. After the war, the suffering in Krzesiny was remembered, but selectively – “akcja” and other forms of Polish suffering were commemorated, while the camp was not. By exploring the “lieux de mémoire” in Krzesiny – dynamics of memory in a small township in Poland – this paper uses localized research to address the issue of gaps in collective memory and commemoration. We briefly look at the relevant history, Polish memory regarding wartime events in Krzesiny, and the postwar dynamics of collective memory. Discussing the latter, we identify a new phenomenon at work, one which we dub “collective disregard” – group neglect of the past of the “Other” that occurs without clear intent. We argue that “collective disregard” is an issue that naturally occurs in the dynamics of memory. By making a deliberate investment in balanced remembrance and commemoration, societies can counter the tendencies of “disregard” and curb the controversies of competitive victimization claims, also called “competitive martyrdom”.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Matijevic, D., & Kwiatkowski, J. (2014). Krzesiny i Kreising – między pamiętaniem a pomijaniem. Polskie miasteczko wobec historii, pamięci i rywalizacji w cierpieniu. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 443-461. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.532

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych