Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: 75. rocznica powstania w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim. Nowe spojrzenie

Yehuda Bauer

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, jeden z najwybitniejszych badaczy Zagłady. Obecnie profesor emeritus Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz doradca naukowy Instytutu Yad Vashem. Autor kilkudziesięciu książek i wielu artykułów tłumaczonych na wszystkie ważniejsze języki świata, jeden z założycieli pisma „Holocaust and Genocide Studies”. Laureat wielu nagród i odznaczeń, członek Izraelskiej Akademii Nauk oraz honorowy prezes International Holocaust Remembrance Alliance.

Yad Vashem, Israeli Academy of Sciences

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 27-44

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.54

Abstrakt

Artykuł zawiera zarówno przypomnienie historii powstania w getcie warszawskim, jak i nową próbę reinterpretacji jego znaczenia. O ile rola Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego (a także ruchów politycznych, które za nimi stały) zostały już gruntownie zbadane, o tyle brakuje studiów nad udziałem ludności cywilnej. Autor dokonuje także obszernego przeglądu sytuacji politycznej w getcie przed powstaniem oraz analizuje charakter kontaktów między podziemiem żydowskim a polskim kierownictwem ruchu oporu po aryjskiej stronie miasta. Na koniec zaś analizuje, w jaki sposób historyczne dziedzictwo powstania w getcie jest wykorzystywane i nadużywane zarówno w Polsce, jak i w Izraelu.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bauer, Y. (2018). Powstanie w getcie warszawskim. Nowe spojrzenie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 27-44. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.54

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: 75. rocznica powstania w getcie warszawskim