Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Materiały

Pustostan i jego perswazja. Język w ostatnim tekście Adolfa Hitlera

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

redakcja@holocaustresearch.pl

literaturoznawczyni, eseistka, autorka próz poetyckich, profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Obecnie kieruje Zakładem Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM

https://orcid.org/0000-0002-1671-2278

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 665-672

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.543

Abstrakt

Artykuł jest próbą komentarza do bezprecedensowego tekstu w historii i kulturze minionego wieku – „Mojego testamentu politycznego” Adolfa Hitlera. Rozważając w pierwszej kolejności zasadność klasyfikacji gatunkowej dokumentu jako testamentu, autorka skłania się, by –podobnie jak Saul Friedländer – ujmować to określenie w cudzysłów, ze względu na skrajne zaprzeczenie wszelkiej odwagi cywilnej oraz styl właściwy nie tyle ostatniej woli, ile ostatnim rozkazom. Tekst ten został skonfrontowany z mogącym pełnić funkcję testamentu życiorysem napisanym przez Janusza Korczaka pół roku przed śmiercią. Lektura obu nieporównywalnych w jakimś sensie dokumentów, pokazuje, iż potwierdzają one życie swych autorów, zaświadczając o pustce i bezcelowości pierwszego oraz autentyczności i uczciwości drugiego. Wreszcie ze szczegółowej analizy języka i stylu „testamentu” Hitlera, w którym nie brakuje błędów, jak również niebezpiecznych eufemizmów, wyłania się prawda o autorze i ideologii, której służył, której był „lokajem”.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kuczyńska-Koschany, K. (2014). Pustostan i jego perswazja. Język w ostatnim tekście Adolfa Hitlera. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 665-672. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.543

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Materiały