Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Punkty Widzenia

Utajone miasta. Kilka uwag o metodologii Gunnara S. Paulssona

Havi Dreifuss

redakcja@holocaustresearch.pl

(z d. Ben-Sasson) – doktor historii, pracuje w Instytucie Yad Vashem i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Autorka publikacji z zakresu religijności żydowskiej, getta warszawskiego i zagłady Żydów polskich oraz licznych programów edukacyjnych w International School for Holocaust Studies w Instytucie Yad Vashem

https://orcid.org/0000-0002-8171-6451

Yad Vashem, Uniwersytet w Tel Awiwie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 823-852

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.550

Abstrakt

Artykuł stanowi krytykę książki Gunnara S. Paulssona Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940–1945. Autorka po wnikliwej analizie danych i obliczeń zawartych w książce zarzuca Paulssonowi błędny w obliczeniach co do: (1) liczby Żydów, którzy przetrwali po aryjskiej stronie Warszawy do wybuchu powstania warszawskiego; (2) całkowitej liczby Żydów, którzy spędzili wojnę w ukryciu po stronie aryjskiej, i tych spośród nich, którzy przetrwali lata Zagłady; oraz (3) (ogromnej!) liczby Polaków, którzy pomagali Żydom w okupowanej Warszawie.

Obliczenia, prowadzone według błędnych złożeń statystycznych i metodologicznych, prowadzą do wątpliwych wniosków historycznych i należy je odrzucić. Paulsson wykorzystuje źródła w sposób wybiórczy cytując fragmenty, które potwierdzają jego szacunki liczbowe, jednocześnie lekceważąc całą resztę. W wieli miejscach obarcza Żydów winą za ich własną tragedię. Wykazał rażącym braku znajomości zarówno dostępnych źródeł, jak i ówczesnych realiów. Autorka ocenia wkład Paulssona w debatę nad liczbą ukrywających się Żydów jako pozbawiony wartości, a nawet szkodliwy, gdyż przywołuje język pozornie stałych danych.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Dreifuss, H. (2014). Utajone miasta. Kilka uwag o metodologii Gunnara S. Paulssona. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 823-852. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.550

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Punkty Widzenia