Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Punkty Widzenia

Oczy donosiciela

Michał Głowiński

redakcja@holocaustresearch.pl

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 853-860

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.551

Abstrakt

Artykuł dotyczy szeroko rozumianej literatury dotyczącej Holokaustu jako świadectwa mówiącego o stosunku społeczeństwa polskiego do Żydów, ona bowiem nawet wówczas, gdy operuje fikcją, bliska jest literaturze dokumentu osobistego. Wiedza zawarta w tych przekazach, zarówno powstających w czasie okupacji, jak po niej, na ogół nie jest uwzględniana przez profesjonalnych historyków, aczkolwiek mówi na ten temat bardzo dużo. Najogólniej wyprzedza tezy i relacje historyków. Jednym z uwzględnianych w niej zjawisk jest antysemityzm, który nie zaniknął wraz z nastaniem Zagłady, co się wyrażało w procederach szantażystów, donosicieli, szmalcowników.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Głowiński, M. (2014). Oczy donosiciela. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 853-860. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.551

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Punkty Widzenia