Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Omówienia

Berlin w czasach narodowego socjalizmu i deportacja berlińskich Żydów – nowe publikacje z 2013 r.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 916-930

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.559

Abstrakt

W roku 2013 przypadały 80. rocznica przejęcia władzy przez nazistów oraz 75. rocznica nocy pogromowej nazwanej Kristalnacht. W Berlinie do wydarzeń tych nawiązywały liczne projekty, mające na celu dokładne i wieloaspektowe ukazanie miasta w czasach narodowego socjalizmu. Autorka koncentruje się na publikacjach, które przy tej okazji trafiły do obiegu naukowego. Analizuje, w jakiej mierze ich autorzy dokonują rewizji dotychczasowych ustaleń oraz formułują nowe wnioski. W części pierwszej artykułu prezentuje prace ukazujące historyczną panoramę życia codziennego, społecznego i kulturalnego lat 1933–1945, by następnie omówić szczegółowo ostatnie publikacje dotyczące deportacji Żydów berlińskich – przez obóz zbiorczy przy Große Hamburger Strasse – do gett w Mińsku, Theresienstadt lub Łodzi czy wprost do Auschwitz. Ważnym aspektem tych prac jest dążenie do wskazania osób odpowiedzialnych za działania antyżydowskie.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kosmala, B. (2014). Berlin w czasach narodowego socjalizmu i deportacja berlińskich Żydów – nowe publikacje z 2013 r. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 916-930. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.559

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Omówienia