Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Recenzje

Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak (red.), Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968)

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 1033-1038

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.573

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Paziński, P. (2014). Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak (red.), Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 1033-1038. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.573

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Recenzje