Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Studia

Opór wobec procesów w sprawie zbrodni wojennych: masakra w Malmédy, niemieckie Kościoły a kontrwywiad amerykański CIC

Jerome S. Legge, Jr.

redakcja@holocaustresearch.pl

profesor w Szkole Spraw Państwowych i Międzynarodowych na Uniwersytecie w Georgii, gdzie sprawuje tymczasowo funkcję prorektora ds. planowania nauki. Jest autorem książki Jews, Turks, and Other Strangers: The Roots of Prejudice in Modern Germany (2004) oraz artykułu opublikowanego w „Holocaust and Genocide Studies” pod tytułem The Karl Linnas Deportation Case, the Office of Special Investigations, and American Ethnic Politics (2010). Prowadzi obecnie badania nad rolą obozów przejściowych w historii Zagłady

Szkoła Spraw Państwowych i Międzynarodowych, Uniwersytet Georgii

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 173-203

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.586

Abstrakt

War crimes trials roused considerable resistance in Germany. Here the author analyzes opposition to the Malmédy Trial, conducted at Dachau in 1946, citing documents made available under the 1998 Nazi War Crimes Disclosure Act – in particular those of Roman Catholic auxiliary bishop of Munich Johannes Neuhäusler and regional Protestant bishop Theophil Wurm of Württemberg. These clergymen helped reduce sentences and obtain clemency for perpetrators. Munich lawyer and activist Rudolf Aschenauer, a close associate of Neuhäusler, coordinated a large network devoted to thwarting the convictions of the former Waffen-SS men. The author traces U.S. Army Counterintelligence Corps (CIC) monitoring of both Aschenauer and the bishops.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Legge, Jr., J. S. . (2013). Opór wobec procesów w sprawie zbrodni wojennych: masakra w Malmédy, niemieckie Kościoły a kontrwywiad amerykański CIC. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 173-203. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.586

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Studia