Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Z warsztatów badawczych

Ostatnia droga mieszkańców i pracowników warszawskiego Domu Sierot

Agnieszka Witkowska

redakcja@holocaustresearch.pl

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 6 (2010), strony: 161-178

Data publikacji: 2010-12-30

https://doi.org/10.32927/zzsim.714

Abstrakt

The article is an attempt at reconstructing the last road of the inhabitants of Janusz Korczak’s Orphanage to the Umschlagplatz. It is mainly based on testimonials of the witnesses and analysis of the then-realities of the Warsaw Ghetto. Its aim is to establish the most probable version of the events and to eliminate products of imagination existing in collective memory until today.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Witkowska, A. . (2010). Ostatnia droga mieszkańców i pracowników warszawskiego Domu Sierot. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 161-178. https://doi.org/10.32927/zzsim.714

Udostępnij

              Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Z warsztatów badawczych