Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje

Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa: Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 6 (2010), strony: 344-347

Data publikacji: 2010-12-30

https://doi.org/10.32927/zzsim.756

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kubiszyn, M. . (2010). Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa: Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 344-347. https://doi.org/10.32927/zzsim.756

Udostępnij

              Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje