Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje

Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945 [Prześladowanie i wymordowanie europejskich Żydów przez narodowosocjalistyczne Niemcy, 1933–1945], red. Götz Aly, Wolf Gruner, Susanne Heim, Ulrich

Wojciech Lenarczyk

redakcja@holocaustresearch.pl

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 6 (2010), strony: 348-350

Data publikacji: 2010-12-30

https://doi.org/10.32927/zzsim.757

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Lenarczyk, W. . (2010). Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945 [Prześladowanie i wymordowanie europejskich Żydów przez narodowosocjalistyczne Niemcy, 1933–1945], red. Götz Aly, Wolf Gruner, Susanne Heim, Ulrich . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 348-350. https://doi.org/10.32927/zzsim.757

Udostępnij

              Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje