Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Omówienia

Holokaust w niemieckiej literaturze naukowej ostatnich pięciu lat

Stephan Lehnstaedt

help@libcom.pl

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 7 (2011), strony: 523-539

Data publikacji: 2011-12-10

https://doi.org/10.32927/zzsim.808

Abstrakt

W niemieckich badaniach historycznych nad ludobójstwem Żydów europejskich, będących z kolei częścią badań poświęconych narodowemu socjalizmowi, można wyróżnić obecnie dwa – w dużym stopniu oddzielne – aspekty: przede wszystkim to „zadośćuczynienie” za nazistowskie bezprawie, ściganie zbrodni hitlerowskich, jak również podejście do zagadnienia prześladowania Żydów przez pryzmat polityki pamięci, które to analizy cieszą się niezmienną popularnością i rozwijają się często wokół coraz nowszych metodologicznie i ambitniej formułowanych problemów badawczych. Odnośnie do wydarzeń sprzed roku 1945 uwaga historyków ponownie dzieli się na dwa, geograficznie i czasowo zwykle wyraźnie oddzielne obszary; ustalenia faktograficzne odgrywają w obydwu kierunkach ważną rolę. Z jednej strony są to badania nad losem niemieckich Żydów, przedstawianym obecnie głównie na przykładzie wywłaszczeń i deportacji do 1941 r. Z drugiej strony przede wszystkim młodzi naukowcy skupiają się w swoich dysertacjach na wydarzeniach wojennych i okupacyjnych w Europie Wschodniej: szeroko korzystając z lokalnych badań i archiwów, analizują w szczególności postępowanie sprawców, o wiele rzadziej zajmując się natomiast losem ofiar.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Lehnstaedt, S. . (2011). Holokaust w niemieckiej literaturze naukowej ostatnich pięciu lat. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 523-539. https://doi.org/10.32927/zzsim.808

Udostępnij

              Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Omówienia