Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Recenzje

Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, tłum. Magdalena Kurkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, 321 s.

Sławomir Buryła

help@libcom.pl

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 7 (2011), strony: 555-558

Data publikacji: 2011-12-10

https://doi.org/10.32927/zzsim.814

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Buryła, S. . (2011). Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, tłum. Magdalena Kurkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, 321 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 555-558. https://doi.org/10.32927/zzsim.814

Udostępnij

              Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Recenzje