Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Materiały

The Text Called Szmul Rozensztajn’s Diary

Monika Polit

redakcja@holocaustresearch.pl

filolog,  mgr, pracownik ŻIH, tłumaczka i nauczycielka języka jidysz. Ostatnio opublikowala  "Lettres a Mordechai Chaim Rumkowski conservees dans les collections des Archives Nationales a Lodz. Une selection de problematiques."(w:) "Memorial de la Shoah" 2006.

https://orcid.org/0000-0002-5738-0898

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 294-299

Data publikacji: 2008-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.84

Abstrakt

Tekst zwany Dziennikiem Szmula Rozensztajna oznaczony sygnaturą 302/115  znajduje się w zbiorze Pamiętników Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jest to maszynopis w języku żydowskim, liczący 161 stron, sporządzony na podstawie rękopisu powstałego w getcie łódzkim. Zapisy dzienne obejmują okres od 20 lutego 1941 do 27 listopada 1941 roku. To niewątpliwie tylko część większej całości. Zarówno tuż powojenni badacze żydowskiego piśmiennictwa z getta łódzkiego – Ber Mark i Iszaja Trunk – jak i współcześni edytorzy tłumaczonych na angielski fragmentów Dziennika Szmula Rozensztajna – Alan Adelson i Robert Lapides, wspominają, że oryginał Dziennika znajduje się Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, a maszynopis w Archiwum Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Tymczasem w wydanym w 1994 roku inwentarzu zbioru Pamiętników Żydów przechowywanych w ŻIH odnotowano jedynie maszynowy odpis. Gdzie znajduje się dziś oryginał – nie wiadomo. Nie wiadomo też, jaką częścią zapisu dysponujemy.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Polit, M. (2008). The Text Called Szmul Rozensztajn’s Diary. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 294-299. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.84

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Materiały