Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

Frank Bajohr, Axel Drecoll, John Lennon (red.), Dark Tourism. Reisen zu Stätten von Krieg, Massengewalt und NS-Verfolgung [Alexander Walther]

Alexander Walther

alexander.walther@uni-jena.de

doktorant na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie, gdzie studiował historię i anglistykę. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą wieloaspektowym formom upamiętniania i przedstawień Zagłady w NRD. Pracuje również na Uniwersytecie w Erfurcie jako koordynator projektu w grupie badawczej zajmującej się końcowym okresem funkcjonowania NRD i jej dziedzictwem w zjednoczonych Niemczech.

https://orcid.org/0000-0003-2824-4800

Research Network “Diktaturerfahrung und Transformation”, Project Coordinator, University of Erfurt

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 775-779

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.918

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Walther, A. (2021). Frank Bajohr, Axel Drecoll, John Lennon (red.), Dark Tourism. Reisen zu Stätten von Krieg, Massengewalt und NS-Verfolgung [Alexander Walther] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 775-779. https://doi.org/10.32927/zzsim.918

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje