Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

Elisa-Maria Hiemer, Autobiographisches Schreiben als ästhetisches Problem. Jüdische Vielfalt in der polnischen und deutschen Gegenwartsliteratur [Grażyna Krupińska]

Grażyna Krupińska

grazyna.krupinska@us.edu.pl

doktor habilitowana, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członkini zespołu redakcyjnego rocznika naukowego „Wortfolge/Szyk słów”. Opublikowała m.in. książkę Sztuka staje się życiem, a życie sztuką… Poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku (2018) oraz opracowała i opatrzyła posłowiem zbiór tzw. rosyjskich tekstów publicystycznych Lou Andreas-Salomé Russische Texte: aus der Zeitschrift Sewerny Westnik (2021). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na niemieckojęzycznej literaturze kobiet przełomu wieku XIX i XX, gender studies oraz badaniach nad męskością.

https://orcid.org/0000-0003-2494-4017

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Literaturoznawstwa

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 821-825

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.925

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krupińska, G. (2021). Elisa-Maria Hiemer, Autobiographisches Schreiben als ästhetisches Problem. Jüdische Vielfalt in der polnischen und deutschen Gegenwartsliteratur [Grażyna Krupińska] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 821-825. https://doi.org/10.32927/zzsim.925

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje