Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Punkty Widzenia

Polskie obozy śmierci i polskie dobre imię

Maciej Janowski

redakcja@holocaustresearch.pl

Maciej Janowski – profesor, kierownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku w Instytucie Historii PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię Polski i Europy Środkowej XIX wieku. Najważniejsze publikacje to: Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji 1889–1914 (1996); Polska myśl liberalna do 1918 roku (1998, wersja anglojęzyczna: Polish Liberal Thought before 1918, 2004); Narodziny Inteligencji 1750–1831 (2008, wersja anglojęzyczna: Birth of the Intelligentsia 1750–1831, 2014); A History of Modern Political Thought in East Central Europe, t. 1: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’ (2016,
wspólnie z: Balázs Trencsényi, Mónika Baar, Maria Falina, Michal Kopeček);  Krakowska szkoła historyczna na środkowoeuropejskim tle porównawczym (Michał Bobrzyński, Josef Pekar, Gyula Szekfu) (w: Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta, 2017).

https://orcid.org/0000-0002-2966-0227

Instytut Historii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 491-495

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.95

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Janowski, M. . (2018). Polskie obozy śmierci i polskie dobre imię. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 491-495. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.95

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Punkty Widzenia