Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Recenzje

Ewa Koźmińska-Frejlak, Po Zagładzie. Praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944/45–1950)

Justyna Koszarska-Szulc

j.koszarska@gmail.com

badaczka literatury i kuratorka wystaw. W 2022 r. uzyskała stopień doktora w Instytucie Badań Literackich PAN za pracę zatytułowaną „Wierny własnemu rozdarciu. Problematyka tożsamościowa w twórczości Artura Sandauera”. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii „Artes Liberales”. Stypendystka The Rotschild Foundation Hanadiv Europe oraz Memorial Foundation for Jewish Culture. Kuratorka wystawy „Obcy w domu. Wokół Marca ’68” (wspólnie z dr Natalią Romik) prezentowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w 2018 r. Należała do zespołu kuratorskiego pracującego nad wystawą stałą Muzeum Polin.

https://orcid.org/0000-0003-2914-9645

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 737-742

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.999

Opracowania:

Bauman Zygmunt, Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, przeł. Janina Bauman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 28–29.

Frist Henryk, Pies bezdomny, [w]: Pieśń ujdzie cało… Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, oprac. Michał M. Borwicz, Lublin 2012, s. 277.

Kichelewski Audrey, Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie, tłum. Katarzyna Marczewska, Natalia Krasicka, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2021.

Kijek Kamil, Czy stosunki polsko-żydowskie są historią Żydów w Polsce? Recenzja: Audrey Kichelewski, „Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie”, [w:] „Zagłada. Studia i materiały”, 2022, nr 18, s. 697–703.

Koźmińska-Frejlak Ewa, Po Zagładzie. Praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944–1950), Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2022.

Kwiek Julian, Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944–1947, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021.

Stankowski Albert, Weiser Piotr, Demograficzne skutki Holokaustu, [w:] Następstwa Zagłady Żydów. Polska 1944–2010, pod red. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2010.

Zaremba Marcin, Wielka trwoga. Polska lat 1944–1948, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Źródła archiwalne:

Karta rejestracyjna Arnolda Słuckiego, Archiwum ŻIH, 303/V/425.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Koszarska-Szulc, J. (2023). Ewa Koźmińska-Frejlak, Po Zagładzie. Praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944/45–1950). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 737-742. https://doi.org/10.32927/zzsim.999

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Recenzje