Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Upamiętnienia Zagłady

„Żegota. Ukryta pomoc” – o Radzie Pomocy Żydom w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Dagmara Swałtek-Niewińska

dagmara.swaltek@gmail.com

Dagmara Swałtek-Niewińska – kulturoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Autorka publikacji dotyczących losów Żydów w okupowanym Krakowie i miejscowościach podkrakowskich. Zajmuje się problematyką sieci społecznych i ich znaczenia dla strategii przetrwania.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 762-768

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.116

Heksel Bartosz, Kocik Katarzyna, Żegota. Ukryta pomoc, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017.

Hescheles Janina, Oczyma dwunastoletniej dziewczyny, oprac. Ewa Koźmińska-Frejlak i Piotr Laskowski, Warszawa: ŻIH, 2015.

Mariańscy Maria i Mieczysław, Wśród przyjaciół i wrogów. Poza gettem w okupowanym Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.

Urynowicz Marcin, Zorganizowana i indywidualna pomoc Polaków dla ludności żydowskiej eksterminowanej przez okupanta niemieckiego w okresie drugiej wojny światowej [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa: IPN, 2006.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Swałtek-Niewińska, D. . (2018). „Żegota. Ukryta pomoc” – o Radzie Pomocy Żydom w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 762-768. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.116

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Upamiętnienia Zagłady