Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Recenzje

„Write your story” – seria wydawnicza Makor Jewish Community Library

Zuzanna Schnepf-Kołacz

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, doktorantka IFiS PAN, koordynator prac nad galerią Holokaustu w Muzeum Historii Żydów Polskich. Zainteresowania badawcze: polsko-żydowskie relacje na wsi polskiej pod okupacją hitlerowską

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 407-411

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.247

Abstrakt

Seria „Write your story”, wydawana przez Makor Jewish Community Library: Halina Zylberman, Swimming under water, Melbourne 2001; Helen Leperere, Memoirs and reflections, Melbourne 2002; Hanna Ajzner, Hania’s war, Melbourne 2003; Gary Gray, A Spoonful of Soup and other stories, Melbourne 2003; Kitia Altman, Memories of Ordinary People, Melbourne 2003

 

„Holokaust domaga się słów, nawet jeśli zmusza do milczenia”. Autorzy australijskiej serii wspomnień przez wiele lat milczeli o swoich przeżyciach z czasów Zagłady – jedyny wyjątek stanowi Gary Gray, który wcześniej publikował krótkie opowiadania w prasie. Ich relacje, wydane na początku XXI wieku są głosem z bardzo daleka, świadectwem walki z niemożnością pamiętania i chęcią zapomnienia, to powrót do odległych czasów i miejsc. Na wydrukowanych w Australii stronach nie brakuje polskich imion i nazw miejscowości. Choć literom w angielskich tekstach brakuje polskich znaków i niekiedy występują błędy w pisowni, znajomo brzmią wyrazy: „kopiowy olowek”, „zasmazka”, „szwaczka”, „pierozki”, „magiel”... Polskie określenia i związane z nimi obiekty nadal żyją po wielu latach w pamięci autorów wspomnień.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Schnepf-Kołacz, Z. (2007). „Write your story” – seria wydawnicza Makor Jewish Community Library. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 407-411. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.247

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Recenzje