Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia

„Udzielanie pomocy Żydom nie jest rzeczą łatwą”. Polityka Watykanu wobec Zagłady – ciągłość czy zmiana?

Michael Phayer

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, emerytowany professor Uniwersytetu Marquette w Milwaukee (USA). Opublikował m.in. Protestant and Catholic Women in Nazi Germany, The Catholic Church and the Holocaust, 1930-1965, Pius XII, the Holocaust, and the Cold War

Uniwersytet Marquette, Milwaukee

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 70-103

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.304

Abstrakt

Reakcje papieża Piusa XII na Zagładę były tematem refleksji badawczej i dyskusji od zarania badań nad Holokaustem. Kluczowym epizodem okazało się aresztowanie przez SS 16 października 1943 roku ponad tysiąc rzymskich Żydów i niemal całkowity brak reakcji papieża na ten fakt. Historiografia podkreślała ten dramat "pod jego oknami" (Under His Very Window). Niniejszy artykuł podejmuje wiele z wątków tych dyskusji oraz wskazuje na wiele czynników, które wpłynęły na postawę Piusa XII i jego reakcję.  

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Phayer, M. (2009). „Udzielanie pomocy Żydom nie jest rzeczą łatwą”. Polityka Watykanu wobec Zagłady – ciągłość czy zmiana?. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 70-103. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.304

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia