Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia

Papież Pius XII i jego koncepcja „neutralności absolutnej” Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych (1939—1945). Przypadek Polski

Marek Kornat

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk stosunków międzynarodowych XX wieku i polskiej dyplomacji, docent w Instytucie Historii PAN w Warszawie i profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, autor m.in. monografii i studiów: Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop–Mołotow (2002) oraz Polityka równowagi 1934–1939, Polska między Wschodem a Zachodem (2007).

https://orcid.org/0000-0003-2639-6974

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 104-127

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.307

Abstrakt

Artykuł traktuje o polityce papieża Piusa XII na arenie międzynarodowej w czasie II wojny światowej. Polityka ta była już wielokrotnie przedmiotem studiów i rozważań historyków. Problemy te nie przestają wywoływać wielu kontrowersji, niesłabnących mimo upływu wielu już lat od zakończenia wojny i mimo pięćdziesięciolecia, jakie upłynęło od śmierci tego papieża. Autor artykułu formułuje pogląd, iż głównym motywem polityki Watykanu w dobie II wojny światowej był nie tyle antykomunizm Piusa XII lub jego proniemieckie poglądy, ile przede wszystkim doktryna „neutralności absolutnej” w stosunkach międzynarodowych. Dla Watykanu była ona kluczowa. Stosunek do sprawy Polski pozostaje jasnym przykładem ograniczeń narzuconych przez praktykę tej doktryny. 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kornat, M. (2009). Papież Pius XII i jego koncepcja „neutralności absolutnej” Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych (1939—1945). Przypadek Polski. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 104-127. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.307

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia