Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia

Polscy biskupi, Watykan i Żydzi polscy w czasie przejmowania władzy przez komunistów na podstawie brytyjskich raportów dyplomatycznych

Arieh Kochavi

redakcja@holocaustresearch.pl

profesor Uniwersytetu w Hajfie, dyrektor Strochlitz Institute of Holocaust Studies. Opublikował m.in. The Road to Nuremberg Trials (2006), Post-Holocaust Politics: Britain, the United States and Jewish Refugees, 1945–1948 (2001), Prelude to Nuremberg: Allied War Crimes Policy and the Question of Punishment (1998).

https://orcid.org/0000-0001-7872-4648

Uniwersytet w Hajfie; Strochlitz Institute of Holocaust Studies

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 149-162

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.310

Abstrakt

Jednym z wątków stosunków brytyjsko-polskich bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej był problem Żydów polskich, z których wielu uciekło z Polski do obozów dla dipisów, zarówno w Niemczech i Austrii, jak i we Włoszech. Starając się ograniczyć liczbę Żydów opuszczających Polskę, Brytyjczycy z zaniepokojeniem obserwowali sytuację pozostałych w kraju. Stosunki między Londynem a Warszawą były skomplikowane z powodu toczącej się w Polsce wewnętrznej walki o władzę między komunistami i opozycją antykomunistyczną, cieszącą się politycznym poparciem rządu brytyjskiego. Artykuł jest analizą raportów dyplomacji brytyjskiej dotyczących położenia polskiego Żydów po zakończeniu II wojny światowej, a także reakcji polskich biskupów i Watykanu na pogrom kielecki.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kochavi, A. (2009). Polscy biskupi, Watykan i Żydzi polscy w czasie przejmowania władzy przez komunistów na podstawie brytyjskich raportów dyplomatycznych. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 149-162. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.310

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia