Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia

Zanim „przybył z zaświatów”, nazywał się Winer. Krąg rodzinny i konspiracyjny Szlamka, uciekiniera z ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem

Przemysław Nowicki

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, interesuje się dziejami diaspory żydowskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Ostatnio opublikował artykuły-biogramy poświęcone uciekinierom z pierwszego etapu funkcjonowania ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem (m.in.: O Abramie Roju, pierwszym uciekinierze z obozu zagłady na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 2008, t. 23).

https://orcid.org/0000-0002-2026-5642

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 163-192

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.311

Abstrakt

Prezentacja pierwszych interdyscyplinarnych badań nad  Szlamkiem (Szlamą Winerem), jego rodziną i kręgiem towarzyskim (konspiracyjnym). Uporządkowanie nie tylko dotychczasowego stanu wiedzy na temat autora świadectwa o Zagładzie Żydów w Kraju Warty (relacja „Szlamka”, „Grojanowski Report”), w kontekście jego znaczenia dla konspiracji getta warszawskiego i Polskiego Państwa Podziemnego, ale udokumentowana źródłowo genealogia uciekiniera. Autor przejrzał i poddał analizie istniejące informacje na temat przymusowego grabarza z ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem, a dotychczasową literaturę zestawił z rezultatami kwerend, co pozwala na poszerzenie wiedzy o losach jednego z najbardziej enigmatycznych konspiratorów czasów Zagłady oraz jego najbliższych. Podjęte dociekania historyczno-biograficzne, a w ich konsekwencji sprawdzone, metodycznie opracowane dane historyczne, mają nie tylko wyeliminować z historiografii Zagłady nagromadzone i natrętnie powtarzane błędy w brzmieniu i pisowni nazwiska świadka, ale być znaczącym uzupełnieniem do istniejącego biogramu, zarysowanego jedynie na podstawie ocalałej relacji i fragmentu korespondencji warszawsko-zamojskiej, przechowywanych w „Archiwum Ringelbluma”.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Nowicki, P. (2009). Zanim „przybył z zaświatów”, nazywał się Winer. Krąg rodzinny i konspiracyjny Szlamka, uciekiniera z ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 163-192. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.311

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia