Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Punkty Widzenia

Kościół katolicki a zagłada Żydów: Perspektywy instytucjonalne

John Pawlikowski OSM

redakcja@holocaustresearch.pl

profesor etyki, kierownik studiów katolicko-judaistycznych w Catholic Theological Union, Chicago. Opublikował m.in. Christ in the Light of the Christian Jewish Dialogue oraz (razem z Judith Banki) Ethics in the Shadow of the Holocaust.

Catholic Theological Union, Chicago

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 261-277

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.315

Abstrakt

W artykule przedstawiono i zanalizowano oficjalne stanowiska Watykanu wobec Zagłady Żydów  - od oświadczenia  z 1998 r. pt. „Pamiętamy” aż do niedawnych wystąpień Benedykta XVI.  Autor wskazuje pewną dwuznaczność postaw Kościoła Katolickiego w kwestiach dotyczących antysemityzmu i Zagłady oraz niechęć wobec uznania roli katolików w Zagładzie. Omawia również sporną kwestię beatyfikacji Piusa XII.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Pawlikowski OSM, J. (2009). Kościół katolicki a zagłada Żydów: Perspektywy instytucjonalne. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 261-277. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.315

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Punkty Widzenia