Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Recenzje

Jan Andrzej Młynarczyk, Sebastian Piątkowski, Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa [

Aleksandra Namysło

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, pracownik Referatu Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach, autorka licznych artykułów dotyczących zagłady Żydów i stosunków polsko -żydowskich na terenie rejencji katowickiej, przygotowuje publikację dotyczącą żydowskich mieszkańców tzw. Wschodniego Górnego Śląska w okresie okupacji niemieckiej

https://orcid.org/0000-0001-6922-8079

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 539-541

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.343

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Namysło, A. (2009). Jan Andrzej Młynarczyk, Sebastian Piątkowski, Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa [. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 539-541. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.343

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Recenzje