Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia

Ukraińska policja, nacjonalizm i zagłada Żydów w Galicji Wschodniej i na Wołyniu

Grzegorz Rossoliński-Liebe

g.rossolinski-liebe@fu-berlin.de

w latach 1999–2005 studiował historię kultury i Europy Wschodniej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doktorat obronił w 2012 r. na Uniwersytecie w Hamburgu. Pracuje na Freie Universität Berlin. Specjalizuje się w historii Zagłady, transnarodowego faszyzmu, antysemityzmu, Ukrainy i Europy. Wybrane publikacje: Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult (2014), The Fascist Kernel of Ukrainian Genocidal Nationalism („The Carl Beck Papers in Russian & East European Studies” 2015, nr 2402); Remembering and Forgetting the Past. Jewish and Ukrainian Memories of the Holocaust in western Ukraine („Yad Vashem Studies” 2015, t. 43, nr 2); Alma mater antisemitica. Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 (2016, z Reginą Fritz i Janą Starek); Fascism without Borders. Transnational Connections and Cooperation between Movements and Regimes in Europe 1918 to 1945 (2017, z Arndem Bauerkämperem).

https://orcid.org/0000-0001-7452-1077

Freie Universität Berlin

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 57-79

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.350

Abstrakt

Ukraińska policja aktywnie brała udział w wymordowaniu ukraińskich Żydów. O ile na Ukrainie centralnej i wschodniej znacznej części ludności żydowskiej udało się przeżyć okupację, o tyle na jej zachodnich obszarach (Wołyń i Galicja Wschodnia) wymordowanych zostało ponad 90 procent Żydów. Ukraina zachodnia różniła się od Ukrainy centralnej i wschodniej tym, że zakorzeniona tam była Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), która w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku dogłębnie się sfaszyzowała, a w 1943 r. utworzyła Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Choć Niemcy przeszkodzili OUN w utworzeniu faszystowskiego państwa na wzór Niepodległego Państwa Chorwackiego ustaszów i zaaresztowały jej dowódców, OUN jednak wysyłała swoich członków do policji oraz wspierała nielicznych funkcjonariuszy niemieckich przy gettoizacji, rabowaniu i w wymordowaniu ludności żydowskiej. W wyniku tego na procentowo małym obszarze Wołynia i Galicji Wschodniej zginęło mniej więcej tyle samo Żydów co na wszystkich innych terenach Ukrainy razem wziętych.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Rossoliński-Liebe, G. (2017). Ukraińska policja, nacjonalizm i zagłada Żydów w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 57-79. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.350

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia