Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia

Niemiecka polityka okupacyjna na Litwie w latach 1941–1944. Podsumowanie

Christoph Dieckmann

redakcja@holocaustresearch.pl

studiował historię, ekonomię i socjologię na uniwersytetach w Getyndze, Jerozolimie i w Hamburgu. W 2003 r. obronił na uniwersytecie we Freiburg rozprawę doktorską o niemieckiej okupacji Litwy w latach 1941–1944, przygotowaną pod kierunkiem Ulricha Herberta. Jej dwutomowa zmieniona wersja ukazała się w 2011 r. pt. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941–1944; rok później książka zdobyła International Book Prize for Holocaust Research przyznawaną przez Yad Vashem. W latach 2005–2014 nauczał najnowszej historii Europy na Keele University oraz realizował projekty badawcze we Fritz Bauer Institut we Frankfurt nad Menem dotyczące powstającej w jidysz historiografii na temat pogromów podczas rosyjskiej wojny domowej; obecnie na uniwersytecie w Bernie prowadzi badania nad prześladowaniami antyżydowskimi, poświęcając szczególną uwagę tużpowojennym relacjom z lat 1944–1947.

Uniwersytet w Bernie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 80-109

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.351

Abstrakt

The article regards German Occupation Policy in Lithuania 1941–1944. The author integrates the context of war and warfare – with their needs for mobilization, stability, food and labor – into the picture. He clearly shows how each of these fields of politics was coined by antisemitism, which was central for all Nazi policies. The author integrates multiple perspectives of perpetrators, bystanders and victims as well, emphasizing specific Lithuanian political programs, which enabled certain Lithuanian political groups to join partly national-socialist policy.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Dieckmann, C. (2017). Niemiecka polityka okupacyjna na Litwie w latach 1941–1944. Podsumowanie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 80-109. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.351

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia