Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia

„Duch czasu wycisnął jednak na tej pracy swe piętno”. Historia Zagłady w badaniach Żydowskiego Instytutu Historycznego w okresie stalinowskim

Stephan Stach

redakcja@holocaustresearch.pl

diunkt i członek grupy naukowej w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, badającej ponowne włączenie Żydów do społeczeństw czechosłowackiego i polskiego po drugiej wojnie światowej. Obecnie przygotowuje monografię na temat Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i wiedzy o Zagładzie w latach 1947–1989. W 2015 r. na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze obronił pracę doktorską na temat polityki narodowościowej Polski w okresie międzywojennym. Współredagował Gegengeschichte. Zweiter Weltkrieg und Holocaust im ostmitteluropäischen Dissens (2015, z Peterem Hallamą) na temat wspomnień dysydentów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Instytut Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 138-159

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.354

Abstrakt

The Jewish Historical Institute in Warsaw was probably the only research institution in the Soviet Bloc and one of very few that undertook research on the Shoah during the 1950s. This article analyses the institute’s research and working conditions against the background of the general political regime under Stalinism in Poland. It argues that despite sometimes heavy-handed political biases in its publications, the institute made an important contribution to research on the Shoah. Its work also came to the attention of Jewish centers outside the Soviet Bloc, though it was seen through the prism of the Cold War.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Stach, S. (2017). „Duch czasu wycisnął jednak na tej pracy swe piętno”. Historia Zagłady w badaniach Żydowskiego Instytutu Historycznego w okresie stalinowskim. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 138-159. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.354

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia