Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia

Pamięć Zagłady w narracji folklorystycznej

Dionizjusz Czubala

redakcja@holocaustresearch.pl

po studiach polonistycznych napisał prace doktorską z folklorystyki i obronił ją na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1975 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Nauk o Kulturze jako adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny. W 2002 r. przeniósł się do pracy w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie kierował Zakładem Antropologii Kulturowej oraz Katedrą Pedagogiki, Psychologii i Antropologii. W 2006 r. przeszedł na emeryturę. W swoim dorobku naukowym ma kilkadziesiąt artykułów naukowych, drukowanych także w języku angielskim i rosyjskim, oraz 13 książek

profesor emeritus

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 203-229

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.357

Abstrakt

This article includes information about the currently edited collection of wartime recollective accounts of the Holocaust. It is an authentic record of field research conducted in the southern part of the Świętokrzyskie Province. The author presents the subject matter of these narratives, emphasizing their folkloristic character. He lays most stress on the largely unnoticed though still important current of folk reckoning with the war and occupation.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Czubala, D. (2017). Pamięć Zagłady w narracji folklorystycznej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 203-229. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.357

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia