Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Sylwetki

Michel Borwicz: między Polską a Francją, między literaturą a historią

Judith Lyon-Caen

redakcja@holocaustresearch.pl

Associate Professor w the Ecole des hautes études en sciences sociales w Paryżu, gdzie wykłada historię najnowszą. Początkowo specjalizowała się w historii społecznych zastosowań literatury, głównie w XIX-wiecznym kontekście francuskim, opracowała L’historien et la littérature (2010, z Dinah Ribard), dotyczące podejścia historyków do źródeł literackich. Obecnie równolegle zajmuje się dziejami recepcji utworów literackich jako świadectwa historycznego w czasie Zagłady i po wojnie. W badaniach tych skupia się na biografii intelektualnej historyka Michała (Michela) Borwicza (1911–1987); redaktor naukowy francuskiej wersji wspomnień Janiny Hescheles (2016); jest odpowiedzialna za francuską część francusko-niemieckiego programu PREMEC, poświęconego praktykom zdobywania wiedzy i praktykom tekstowym ocalałych z Holokaustu w Europie (1942–1965).

Ecole des hautes études en sciences sociales, Paryż

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 260-274

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.359

Abstrakt

Michał Borwicz was a Polish poet, prose writer, and a publicist of Jewish origins. During the Nazi occupation he was resettled to the Lvov getto, and in the years 1942–1943 he was imprisoned in the Janowska concentration camp. He managed to escape and next he was active in the resistance movement. After the war as a director of the Jewish Historical Commission in Kraków he tried to collect and publish testimonies of the Holocaust survivors. In 1947 he decided to emigrate to France. In 1953 Borwicz defended his doctoral dissertation at the Sorbonne. The dissertation was published the same year. It presents writings of people “condemned to death” under Nazi occupation, and is considered a pioneer study of literature and writing practices in the camps and ghettos. Unfortunately the singularity of the author and the strength of his work are still underestimated.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Lyon-Caen, J. (2017). Michel Borwicz: między Polską a Francją, między literaturą a historią. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 260-274. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.359

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Sylwetki